Stichting CCC Zorg - Thuis in Zorg

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over Stichting CCC Zorg? Hebt u een dringende vraag en wilt u snel antwoord? Bel ons dan even op. Wij staan u graag te woord.
Lees verder

AVG

CCC zorg is AVG proof. privacyverklaring is gepubliceerd op de site. lees verder

08-01-2019
Directiewisseling per 1-1-2016

Per 1 januari 2016 is Ed Bebelaar teruggetreden als directeur van Stichting CCC Zorg Midden-Brabant. Hij gaat van zijn pensioen genieten. Daarom heeft de Raad van Toezicht een nieuwe directeur... lees verder

04-01-2016
CCC Zorg vernieuwt het kwaliteitscertificaat

Op 30 juli 2013 heeft†Stichting CCC Zorg Midden-Brabant opnieuw het kwaliteitscertificaat behaald. Het gaat om het HKZ-certificaat voor de thuiszorg volgens de norm 2010. Dit certificaat bewijst... lees verder

29-05-2015
Tevredenheidsonderzoek gehouden

In het najaar van 2014 heeft CCC Zorg weer het tweejaarlijkse cliŽnttevredenheidsonderzoek gehouden. Dit onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk extern bureau. Bij een respons van 60% gaven... lees verder

11-12-2014
2015 Wat verandert er voor u in de zorg?

De AWBZ wordt afgeschaft. Per 1 januari 2015 wordt de zorg georganiseerd binnen de kaders van drie nieuwe wetten: de ZVW, de WLZ en de WMO. Wat betekent dat voor u, welke veranderingen staan u te... lees verder

30-09-2014
Jaarverslag 2014 nu on-line.

Onder het kopje Jaarverslag vindt u het jaarverslag 2014. Als u een reactie wilt geven, iets wilt vragen, neem dan contact op. Bel 013 5810281 en vraag naar de directeur. lees verder

19-05-2014
De Cliëntenraad zoekt enthousiaste leden

Bent u een geÔnteresseerde cliŽnt van CCC Zorg of een familielid die graag betrokken is bij de zorg rondom alle cliŽnten van CCC Zorg? Als u uw bijdrage wilt leveren aan de perfectionering van de... lees verder

02-06-2013
Wij hebben enkele boeiende vacatures.

Kijk snel onder het kopje Vacatures en neem contact met ons op. lees verder

22-01-2013

Telefoonnummers CCC Zorg:
Stichting Midden-Brabant 013-5810281