Stichting CCC Zorg - Thuis in Zorg

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over Stichting CCC Zorg? Hebt u een dringende vraag en wilt u snel antwoord? Bel ons dan even op. Wij staan u graag te woord.
Lees verder

Thuiszorg nodig?Thuiszorg nodig?

Stichting CCC Zorg Midden-Brabant biedt zorg, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Deze zorg kan als Zorg In Natura worden geboden of via een Persoonsgebonden Budget. In sommige situaties heeft u een indicatie van het C.I.Z. nodig, of dient u zich eerst te wenden tot de zorgafdeling van uw gemeente. In andere gevallen kunnen wij u direct van dienst zijn. Graag adviseren wij cliŽnten welke stappen zij dienen te ondernemen. Daarbij bespreken wij ook welke wijze van financieren het meest gewenst is.

De zorg kan persoonlijke verzorging betreffen zoals hulp bij aan- en uitkleden, hulp bij het aantrekken van een steunkous, maar er kunnen ook verpleegkundige handelingen worden verricht. Ook bieden wij ondersteunende begeleiding en verzorging/verpleging in de laatste levensfase.

Op het tijdstip dat u wilt en op de wijze zoals u dat wilt.

 

Neem contact op met Stichting CCC Zorg Midden-Brabant: 0135810281.


lees verder


Telefoonnummers CCC Zorg:
Stichting Midden-Brabant 013-5810281